No Bullshit leader

Att som ledare få sina medarbetare

att vara kreativa. Att leda och

inspirera en nytänkande och

mönsterbrytande kultur så

den växer och utvecklas i

organisationen/gruppen.

Maximera din KREATIVA LEDARPOTENTIAL!

No Bullshit leader

Stockholm: inget datum

Tid: 9-17 båda dagarna

Pris: 12 500 exkl moms

Mat: Välkomstfika &

smörgås, lunch, em-fika,

frukt ingår

Logi: Ingår ej

Lokal: Meddelas senare

Info:

www.stahlberg.com

pa@stahlberg.com

tel: 0709 145818

Anmälan:

- Klicka här -

Vinna eller försvinna

I dagens globaliserade affärsvärld är det livsviktigt

att ha direkt tillgång till

kreativt ledarskap som ett

unikt konkurrensmedel.

Att tävla med vanliga idéer och lösningar är inte framgångsrikt. Du måste

leda och inspirera kreativt

och annorlunda

För vem?

För dig som vill lära dig att skapa, leda och stimulera nytänkande och verklig kreativitet i din organisation

eller grupp.

No Bullshit leader

ger nyskapande lösningar

på de gamla vanliga

problemen, och har också en

potential att skapa helt nya

affärer och affärsområden.

Detta gäller globalt, påverkar

alla företag i Sverige, och

också dig personligen. Ingen kommer undan!

Riktar sig till dig som är

chef / ledare / projektledare.

På denna 2-dagarsutbildning ligger tyngdpunkten på ledarskap.

A mind is like a parachute. It doesn't work if it's not open – F Zappa

Vad lär du dig?

Leda och inspirera kreativt tänkande.

Hur din hjärna och ditt tänkande fungerar.

Hur man är kreativ på beställning med hjälp av 3 st unika kreativa verktyg.

Hur du leder och inspirerar för att uppnå kreativitet på beställning.

 

Du kommer att lära dig leda den kreativa processen

och skapa nytänkande genom att förstå hur man:

identifiera rätt frågeställning (fokuspunkt) att vara kreativ om.

är praktiskt kreativ.

sortera fram de bästa av de kreativa idéer som skapats.

tar med de nya kreativa idéerna in i den vardagliga verksamhet.

säljer in/argumenterar för nya idéer.

 

Leda och stimulera kreativitet i din organisation genom att:

använda dig av bl.a. tabbekvot, idéflödestänk, flow i ditt ledarskap.

stimulera enskilda medarbetare och grupper att tänka kreativt.

använda strategiskt kreativitetstänkande i ett affärsperspektiv.

upptäcka vad som är verkliga mönsterbrytnings- och nyskapandeprocesser.

skapa resande-folk i stället för bara-nå-målet-medarbetare i din organisation.

använda din nya kunskap om hur hjärnan och tänkandet fungerar.

utveckla ditt personliga ledarskap.

vara med om en fascinerande resa.

 

Efter utbildningen

Du blir Certifierad Tänkolog och inbjuds till en årlig konferens

där du får möta andra Tänkologer, framtidsskapare och knyta

kontakter med andra Tänkologutbildade och deras nätverk.

 

Allmän Info & Villkor

– Anmälan är bindande –

Vid förhinder kan kursplatsen utnyttjas av annan person, som

den betalande utser som ersättare. Meddela kursanordnaren

via e-post, eller mobiltelefon, sms.

 

– Förbehåll –

Kursanordnaren förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta

kursen vid för få anmälda deltagare eller andra omständigheter

utanför kursanordnarens kontroll.